Teoriprøve

5. Teoriprøve

Teoriprøven er skriftlig prøve som består af en lysbilledeserie med indlagte spørgsmål (lydbånd). Spørgsmålene har 2-4 svarmuligheder. Teoriprøven der er godkendt af Justitsministeriet, har en varighed af ca. 30 minutter og foregår hos Færdselsstyrelsen.

Du har bestået teoriprøven, hvis du har besvaret 20 ud af 25 lysbilleder rigtigt. Lige efter prøven vil den prøvesagkyndige meddele dig resultatet og afleverer et bedømmelsesskema.

Til teoriprøven skal du medbringe ansøgning om kørekort, og lektionsplan (udleveres af Weber’s Køreskole) samt dit pas eller billedlegitimation med cpr.-nummer (dankort og sygesikringsbevis godkendes ikke som legitimation).