Teori

1. Teori

Undervisningen afvikles som klasseundervisning i små klasser, max. 4 elever i hver klasse. Undervisningen foregår i mine teorilokaler i Carlsgade 8, i det centrale Odense. Teoriundervisningen starter kl. 18.00 og har en varighed på ca. 3 timer afhængig af hvilken lektion, der undervises i. Der er undervisning to gange om ugen (tirsdag og torsdag). Efter godt fem ugers undervisning kan du komme til teoriprøve. Før teoriprøven skal du ifølge lovgivningen havde kørt 14 kørelektioner.